Newest Members
mmm coffee, Calibre09, FallGuy2154, Whoamitoday, Joe4618
13527 Registered Users
Today's Birthdays
arty (49), atari_kid86 (31), ava_adore (31), babs (66), bkeithb (52), shylo (37), si (25), universe (36)
Who's Online
1 registered (1 invisible), 81 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Forum Stats
13,527 Registered Members
75 Forums
70,366 Topics
491,420 Posts

Most users ever online: 418 @ 07/02/12 11:29 AM
Twitter
Topic Options
#379720 - 12/16/11 05:08 PM Open letter to Dutch Ministry (written in Dutch)
JaapVisser Offline
Member
MaleSurvivor

Registered: 08/31/11
Posts: 57
Loc: The Netherlands
For the Dutch and Belgium readers here. I have written an open letter to the Minister President of the Netherlands in the form of ironic Christmas wish. It is the first time I did a thing like this and I have send it to some Dutch newspapers in the hope it gets published.

For non Dutch readers and I guess that is 99,98% wink I will do my best to translate this at some point with keeping the irony at some point, but I know there are a few Dutch and Belgium people out here and I wanted to share it.
A small summary is that I try to put to attention that it is insane that we have a legal non profit organisation here, who tried to be a political party here as well, who is in favour of adult-child sex, the organisation is called Martijn and is mentioned here before on this forum. ( http://www.malesurvivor.org/board/ubbthr...true#Post325276 )
In this post it is saying that is disbanded, but that is only the political part, the organisation is still active (and legal!)

Anyway here is my open letter:

-------------
Mijnheer de President,

Zo rond de Kerst komt toch weer de gedachte bij vele mensen op, wat zou ik wensen voor Kerst, welnu, bij mij kwam die gedachte ook in mij op.
Al denkend kwam ik uit op een prachtige Kerstwens en U bent daar onderdeel van Mijnheer de President.

Mijn Kerstwens is dat ik U zou willen vragen erelid te worden van mijn nieuwe vereniging, die weliswaar nog wel opgericht dient te worden, maar dat is een formaliteit; namelijk de vereniging "Carlos".
Ik zal U even in het kort uitleggen waar mijn vereniging voor staat.

Het basisprincipe van "Carlos" is "de acceptatie van personen die omwille van persoonlijke, godsdienstige, politieke en/of ander soortige redenen (geld, macht, U kent ze wel) een medeburger, dan wel medeburgers, van het leven zouden willen beroven".

Na het maandenlange debat over de vereniging "Martijn" voel ik mij gesterkt in de gedachte dat voor "Carlos" een evenzeer glansrijke rol in onze hedendaagse maatschappij is weggelegd.
Mijn eerste gedachte was natuurlijk om Volkert van der G. als voorzitter te vragen, maar ik heb begrepen dat het voor een vereniging niet helemaal wenselijk is als de voorzitter een veroordeling treft, maar naar waar ik begrijp hoeft dit nu ook weer niet het einde te betekenen. In ieder geval wil ik het risico niet lopen en neem ik zelf het voorzitterschap wel op mij. Maar wat is een vereniging nu zonder daadkrachtige persoonlijkheid en leiderschap. Vandaar dat ik toch bij U uitkom Mijnheer de President.

U bent als aanvoerder van ons prachtige nieuwe kabinet natuurlijk de aangewezen persoon. U als geen ander bent het Oppherhoofd over de bestuurlijke macht die ons land in goede banen moet leiden. U kent de kneepjes van het vak. U bent de vertegenwoordiger die opkomt voor het belang van onze vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloofsovertuiging, vrijheid van vereniging en nog vele andere vrijheden, maar ik zal deze niet allemaal opnoemen hoor, anders wordt het ook zo lang hè?

De reden waarom ik U nodig heb is omdat ik toch enigzins bang ben dat "Carlos" niet helemaal maatschappelijk geaccepteerd dreigt te worden en dat één van Uw departementen, namelijk die van Justitie, toch pogingen zal gaan ondernemen om het spreekwoordelijke "stokje" voor onze prachtige vereniging te steken.
U dient namelijk wel te begrijpen dat het standpunt van de vereniging nogal genuanceerd ligt, maar deze nuancering kent U ongetwijfeld al uit het debat over "Martijn". Daarin verschillen wij namelijk niet zo heel veel. Wij willen namelijk niemand aanzetten tot het ombrengen van medeburger(s), maar we willen wel graag een breed maatschappelijk draagvlak creëren voor de "acceptatie" daarvan. U wilt niet weten hoeveel mensen met deze gedachte rondlopen! Wat wij willen is "enkel" erkenning voor ons gedachtegoed vragen, maar dat begrijpt U wel, toch?

Volgens Artikel 8 van onze Grondwet, "Vrijheid van Vereniging":

"Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde. "

Welnu, dit punt kunnen we makkelijk aan met U erbij denk ik. Ik stel voor dat U een vurig openbaar pleidooi zal gaan houden dat "Carlos" het belang van de openbare orde niet in zijn hoedanigheid zal gaan verstoren. Ik denk dat we hier makkelijk een 1-0 kunnen scoren tegenover Justitie, maar ik voorzie toch een klein knelpuntje en dat is een kleine alinea in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daar staat namelijk in Artikel 11:

"1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging, met inbegrip van het recht met anderen vakverenigingen op te richten en zich bij vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen.
2. De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Dit artikel verbiedt niet dat rechtmatige beperkingen worden gesteld aan de uitoefening van deze rechten door leden van de krijgsmacht, van de politie of van het ambtelijk apparaat van de Staat. "

Het knelpuntje zit hem in het stukje "bescherming van de rechten en vrijheden van anderen". Ik weet wel dat "Carlos" enkel dient ter acceptatie van ons gedachtengoed, maar ja, als die acceptatie er is, dan willen we er ook wel wat mee doen of niet? Stelt U voor dat we met "Carlos" een nieuwe revolutie kunnen teweegbrengen en dat we een draagvlak zouden kunnen krijgen van de meerderheid van het Volk. Dan willen we natuurlijk toch vanaf een bepaald punt "boter bij de vis" en zullen we toch moeten gaan werken aan een kleine doch noodzakelijke hervorming van onze grondwet, maar ja, wat nu als iemand naar het Europese Hof stapt? Dan hebben we toch weer Uw overtuigingskracht en bezielde leiderschap nodig!

Mijnheer de President, of mag ik ondertussen U al Mark noemen? U begrijpt wel dat ik totaal niet streef naar het oprichten van een vereniging zoals "Carlos", maar het feit dat het zou kunnen is toch volslagen belachelijk.
Als slachtoffer van seksueel misbruik in mijn jongere jaren maak ik me dan ook grote zorgen over de bescherming van mijn lotgenoten (zowel de oudere, alswel de kinderen die nu deze levende hel ondergaan) door een debat over een vereniging zoals "Martijn" en het feit dat deze vereniging nog steeds niet verboden is.

Ik snap zeker dat er een groter gedachtegoed is die gewaarborgd dient te worden, maar houdt deze niet ergens op? Een vereniging die pleit voor de acceptatie voor seksuele omgang met minderjarigen kan toch nooit iets goeds in petto hebben. Zijn alle generaties kinderen en hun welzijn niet belangrijker dan die van een "vrijheid" om een zeer discutabel gedachtegoed te mogen verenigen.
Misschien zou er eens meer aandacht besteed moeten worden aan de acceptatie én preventie van seksueel misbruik. Ik, als man, ondervind enorme taboes op het onderwerp, en er is amper specialistische hulp. Misschien zou dit zinvoller zijn dan een debat over een vereniging die in basisprincipe niets anders wil dan iets wat strafrechtelijk verboden is. Misschien zouden hardere stappen tegen dit soort monsters van de maatschappij het makkelijker maken om 600 miljoen op de GGZ te bezuinigen, simpelweg omdat er minder uitgaven nodig zullen zijn.

Laten we hopen dat het rapport van de commisie Deetman U enigzins duidelijk maakt op wat voor schaal seksueel misbruik voorkomt in onze maatschappij en dat het laatste wat wij nodig hebben een vereniging is die hier notabene acceptatie voor vraagt (oh wacht....nou vergeet ik zomaar de nuancering!).
Het feit dat een Kerkelijk instituut hier zonder al te veel kleerscheuren hier mee weg komt (tsja wat geld verloren en maar liefst 1! veroordeling....) is al een enorme schande, maar dat wij als maatschappij dit ook nog eens gaan gedogen middels het niet kunnen verbieden van zoiets "simpels" als een vereniging, maakt dat ik denk dat we als land te ver zijn doorgeschoten. Wat voor vertrouwen moet ik in mijn land (en in U!) hebben als de veiligheid, de onschuld en het welzijn van onze kinderen niet eens vooropgesteld kan worden.

Mijnheer de President, ik vraag U met hart en ziel om Uw ogen en dat van Uw kabinet te openen en eens goed te gaan nadenken of we toch niet op bepaalde punten duidelijkere grenzen en wetten moeten gaan opstellen zodat ook de Rechten van de Mens en nog meer die van Het Kind voor nu en voor altijd gewaarborgd kunnen blijven.

Ik dank U hartelijk voor het vervullen van mijn Kerstwens.

Jaap Visser

P.s. Als U toch bezig bent, kunt U dan ook meteen de verjaaring voor seksuele misdrijven opheffen?Edited by JaapVisser (12/16/11 05:10 PM)
_________________________
Music expresses that which cannot be said and on which it is impossible to be silent.

Top
#379723 - 12/16/11 06:29 PM Re: Open letter to Dutch Ministry (written in Dutch) [Re: JaapVisser]
Still Offline
Member
MaleSurvivor

Registered: 02/16/07
Posts: 7011
Loc: FEMA Region 1
JaapVisser: I remember that old post. The sad part is, if you point a camera in any direction these days, you are almost guaranteed to photograph a growing element of such societal decay.

It makes me wonder if these are signs of the end-times, or just further decay of humanity.

We see riots (RIOTS) with flipping cars and burning this and smashed that when someone steps forward and calls 'fowl' in this race to the bottom of dignity. We heard the words of enraged (ENRAGED) students (or were they Romans?) when one of the slaughtered didn't quite stay down and remain silent as required!

I dare say that if you placed the raped boy and Joe 'the God' Paterno in the fully attended football field, and ordered the crowd to stone to death ONE of the two, Joe would remain to lead the team to victory.

A 12 yo girl ends up on MTV's "Beyond Scared Straight." The endeavor was a blazing success for her. She vowed to start employing condoms in her high-volume of intercourse.

MTV itself is a success. They raised a generation while the parents chased flat-panel dreams. (If YOU don't raise your kids, MTV will be happy to do it for you) They instilled the requisit sickness, decadence and depraved indifference that we saw dancing on car-tops in State College, PA, proclaiming their ownership of this world. MTV got its children fully entrenched in its own value system where sex on the Jersey shore should be illiterate and meaningless...where the 'cribs' are just one of the thousands of items to envy in this world. MTV gets the its children so messed-up that they need to scare them straight(ish) so that they might be able to dance on rooftops.

JaapVisser, things cause Open and self-righteous pedophile groups like this. Its the decay and depraved entitlement to self-interest. Its the hatred of what's good, as it will never be them. They want to pull babies from the un-corrupted pool and devour them to satisfy their sick appetite. Its that simple.

A little girl gets mowed-down by gun-fire in the ghetto because the trigger boy won't be able to buy another Lexus if some other cocaine dealer takes that business away.

This is the world we live in. Iphone apps get more attention than reading to your child. The cable signal pumped into our homes carry pornography that has to be intentionally locked-out if one objects to the indifferent corporation. Yet the parent frequently does not bother as the children are too young to ever find that channel, and later, are old enough to see it...cuz "that's just the world we live in."

This is the world we live in.

JappVisser: Thank you for your effort with this letter. I TRULY want to see it in English if you are ever up to the translation.

I hold-out little hope for this world though as the depravity and blood-lust join with the ever-dooming indifference that fueled the Holocaust. The rape of a child is already non-news-worthy in any way, shape or form unless it pulls a favored icon off their pedestal.

Evil is marching-on, and its taking ground every single day.Edited by Robbie Brown (12/16/11 07:58 PM)

Top
#379727 - 12/16/11 07:16 PM Re: Open letter to Dutch Ministry (written in Dutch) [Re: Still]
JaapVisser Offline
Member
MaleSurvivor

Registered: 08/31/11
Posts: 57
Loc: The Netherlands
Thanks for your comment Robbie and your words are unfortunately so true.

I am working on a translation, but it is hard to catch the irony that I used to write the open letter, but thinking about it how to work that out. I am unfortunately not a native speaker so it's hard to catch this.

I have written though yet an introduction to explain it and will post this already.
Full translation will come probably somewhere over the weekend.

Here is the introduction I just wrote:

In order to understand the irony in this open letter I have to explain a few things to fully understand it.
In the Netherlands we have a organisation called Martijn. There organisation statement is that they fight for acceptence for sexual relationships between adults and minors.
In the last years there has been a lot of debate here about this organisation and recently there was a political debate to see if they could be forbidden. Our government stated that they could not be forbidden, because there is a very fine line in there statements that they are not advocating child porn, but that they are seeking acceptance for their feelings and thoughts.
The reason it is not forbidden is because in our consitutional law it is stated that everybody has the right to start a non-profit organisation and our government felt that forbidding this organisation is in contrast with one of our basic fundamental rights, the right of liberty of speech and thought and to be part of an organisation that will share your thoughts, political/religious motives etc.

Based on this statement I made an open letter that we should put boundries on these rights and that we have to look further and maybe reconsider at some parts where our fundamental rights end. I did this in ironic way by implying I should start an organisation that is fighting for the acceptance for people who would like to kill people.
Because I state "fight for acceptance" and don't state I make an organisation that WILL kill people, I could have the legal right to start an organisation like this.
This is what Martijn did. Because they used the word "fight for acceptance" instead of "advocating sexual intercourse with children" they found a maze in our law to create a legal organisation.

_________________________
Music expresses that which cannot be said and on which it is impossible to be silent.

Top
#379859 - 12/17/11 10:00 PM Re: Open letter to Dutch Ministry (written in Dutch) [Re: JaapVisser]
whome Offline
Member
MaleSurvivor

Registered: 05/07/11
Posts: 1743
Loc: Johannesburg South Africa
Hi Jaap

I know that the Netherlands is a very progressive Country, but hell there has to be a line drawn in the sand. I think that you have done this well.
I don't know what the laws are regarding Adult child sex, (Perverts) but as a survivor off childhood RAPE, I will with pleasure add my voice to any campaign that you may start to fight this Perversion in your country.
How any adult can even begin to tell anyone in the world today, that children are OK with this is beyond me. This would be the same as legalizing the stoning of people you suspect of having an affair with your wife. Barbaric and totally without foundation.
Keep up the good work, on yourself, and fighting this Perversion.
(Thanks for the opportunity to practise my Dutch)

Heal well
Martin

_________________________
Matrix Men South Africa
Survivors Supporting Each other
Matrix Men Blog

Top
#379878 - 12/18/11 12:00 AM Re: Open letter to Dutch Ministry (written in Dutch) [Re: whome]
Drop Offline


Registered: 04/16/11
Posts: 121
well done Jaap, let us know if you ever get a reply..

_________________________
Broken eyed and shutdown
Running down the road
Send me straight to hell
Watch me burn, watch me burn

Top

Moderator:  ModTeam, TJ jeff 

I agree that my access and use of the MaleSurvivor discussion forums and chat room is subject to the terms of this Agreement. AND the sole discretion of MaleSurvivor.
I agree that my use of MaleSurvivor resources are AT-WILL, and that my posting privileges may be terminated at any time, and for any reason by MaleSurvivor.